Birimlerimiz

Belediyemize ait birimlerimiz

Birimlerimiz

Emrah ASLANGİRAY

Emrah ASLANGİRAY

Mali Hizmetler Müdürü
Hakkı GENGEÇ

Hakkı GENGEÇ

Yazı İşleri Müdürü